Välkomna till spelmansstämman i Roskilde - Danmark -
 den 18 - 19 -20 augusti 2006
De gode baller - Den dejlige musik - Den festlige stemning
Kom och spela - Kom och dansa - Kom och lyssna

● Baltinget ● Rasmus ● ROD ●
● Filosofiska (Sverige) ● Basco ●
● Rim (Norge) ● Raadin Palaute (Finland) ●
● Ivoirine (Frankrig) ● Ribe Spillemandslaug ●
● Kontra Otte ● Klør Es ● IC 4 ●
● Gammel Dansk ● StrengMedVind ●
● Åke Ufo, Ole Søegaard & Günter Suurkuusk ●
● Roskilde spillemandslaug ●

Arrangør: Roskilde Spillemandslaug

 

Mer info klicka > HÄR
_______________________________________________________________________________________________-

  = Tillbaka till Söksidan